El Palleter

Bloc dedicat al deu Onanos

dimecres, 23 de gener de 2008

Benvinguchs

Benvinguchs, ço es un blog dedicat al deu Onanos. Perdoneu si há fet alguna falta d' artografia. Tochs no hem tingut la sort d'anar a l'academia a que mos anseñen a ascriure correctament. Vixca lo regne!Vixca la cheperudeta! vixca la pallorfeta!